De to herrene bak Odda Holding AS skiller lag

Tor Petter Stensland kjøper Karstein Bremnes ut av Odda Holding, selskapet som har eierinteresser i blant annet Odda Plast og godsterminalen.