Då eg høyrde det var på tale å fremja Aga som 1-10 skule for vestsida, trudde eg det var ein spøk

Av

For oss som bur her ytst i kommunen vil det verta ein katastrofe for barnefamiliar om Aga vert valt.