Debatten om kvoteforslag og CWD-prøvar frå vidda: – Veldig sprikande

Det er semje om at ein vil sikra CWD-prøvar og unngå vinterfelling av villrein, men tidsbruk og kvoteforslag skapar debatt.