- Cruisemarkedet kjem nok ikkje att i 2020, men me kan håpe på noko cruisemarked i 2021

I denne spalta stiller vi spørsmål til lokale bedrifter om koronasituasjonen. Det er over fire veker sidan dei første smitteverntiltaka blei sett i verk. Korleis har det gått for næringslivet vårt? I dag snakkar vi med Hardanger Fjordsafari AS.