«Mye av det som framkommer i leserbrev og rapporter er basert på misforståtte, dels uriktige, opplysninger.»

Av