Cruise og korona vert tema på infomøte: Eidfjord ventar 126 skip — ingen har avbestilt

Fylkesmannen vil sikra felles forståing og har invitert til telefonmøte. Nettopp cruise vert då eitt av fleire tema.