Charlotte og Arne Bergsholm reiste frå alt for å starte på nytt i Herand.

Utan nokon erfaring med gardsdrift skal dei no drive ein gard med både dyr og camping- og hytteutleige, som og er ein populær møteplass for lokalbefolkninga.

Dei trudde at dei ville få ein roleg start på grunn av koronakrisa. Der tok dei feil.

Charlotte og Arne såg for seg ein roleg sommar: — Livet blei snudd i løpet av eit døgn

Publisert