Knallsommar for hyttetuneigarar – no tredoblar dei arealet

Oddbjørn Kroka og familien kjøpte Rosendal hyttetun og Camping i 2017, og har hatt svært godt med gjestedøgn heile vegen. No kjøper han den såkalla spa-tomta og utvidar campinga betydeleg.