Villcamping breier om seg over alt

I tettbygde strøk er det eit klart regelverk som seier at villcamping ikkje er lov. På rasteplassar langs vegen er det meir komplisert.