Bymisjonen sine brukarar har mista mange tilbod, men får framleis jobbe. Det set dei stor pris på

Brukarane til I jobb Odda i Kirkens Bymisjon plukkar framleis søppel i Odda.