Bygdemarkering for skulen - har invitert dei politiske gruppeleiarane

Av

I lys av rådmannens budsjettforslag har Skarebygda valt å ha ei egen markering for skulen sin.