Her kan det bli 26 nye bustader: Vil opna for sal av fleire felt

Rådmannen vil la privat eigedomsutvikling sleppa til på Ragde og i Eidesåsen.