Vil vøla fleire vegar

Artikkelen er over 1 år gammel

Meir til opprusting av kommunale vegar, tiltaksplan mot aukande fattigdom og fadderordning for nyinnflytta er på lista over endringsframlegg.