Dette vil folk endra i budsjettet: Skule på Vestsida, Kutt av OFK-leiar, kultur

Skuledebatten på Vestsida prega mange av innspela som kom inn på budsjettkafeen 4. desember.