Budsjettforslag frå rådmannen: Skal investera for over 200 millionar kroner i 2020

Torsdag la rådmannen fram sitt aller første budsjett for Ullensvang kommune. Investeringsbudsjettet åleine er på ca. 203 millionar kroner, pluss 89 millionar på vatn og avlaup (VA).