Blome og kakebasaren på Ringøy har eksistert i 50 år

Tradisjonen er 50 år lang og oppslutnaden om dugnadsarbeidet før og under den årlege blome- og kakebasaren på Ringøy vitnar om ei samansveisa bygd.