Fylkesmannen er positiv til grensejustering - sender forslag på høyring

Endå ein bit av Ullensvang kan gå til ein nabokommune. Eit forslag til justering av kommunegrensa på Bu er no sendt på høyring.