– Det er et uvanlig komplisert tariffoppgjør, med stor avstand mellom partene. Det er behov for riksmeklerens hjelp til å finne gode løsninger, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i kommunenes interesseorganisasjon KS.

Forhandlingene ble brutt fredag, halvannet døgn før fristen ved midnatt lørdag. Hvis partene ikke kommer til enighet i mekling, kan det bli streik i kommunesektoren.

Fare for streik

– Ingen ønsker streik, derfor håper vi at vi greier å komme fram til et resultat under meklingen. Likevel er det slik at streik er det kraftigste virkemiddelet vi har. Det vil vi bruke dersom det er nødvendig for å fremme medlemmenes rettferdige og riktige krav, sier LO Kommunes leder Mette Nord.

Årslønnsveksten i KS-området var i 2021 den laveste blant de store tariffområdene. Både Fellesorganisasjonen (FO), YS Kommune og LO Kommune krever at etterslepet i 2021 kompenseres i årets oppgjør.

– YS Kommune krevde solid økning i kjøpekraften i årets lønnsoppgjør for å ta igjen det tapte, sier leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Strøm- og matpriser

I tillegg har følgene av krigen i Ukraina lagt press på lommebøkene til forbundenes medlemmer.

– Høye strømpriser og den voldsomme prisveksten etter krigen i Ukraina danner det økonomiske bakteppet for lønnsoppgjøret, også i offentlig sektor, sier Nord.

KS understreker at de forholder seg til frontfagsmodellen. De må balansere høye og sprikende krav fra arbeidstakernes organisasjoner innenfor en økonomisk bærekraftig ramme, sier Tor Arne Gangsø.

– En løsning må ta hensyn både til konkurranseutsatt næringsliv, kommunenes økonomi og kommunenes behov for arbeidskraft. KS’ klare mål i tariffoppgjøret er at kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde kompetente ansatte, slik at de kan fortsette å tilby innbyggerne gode tjenester, sier Gangsø.

Fem uker til frist

KS forhandler med fire forhandlingssammenslutninger som representerer 41 forbund i LO, Unio, YS og Akademikerne.

Meklingen starter mandag 2. mai. Fristen for å komme til enighet er natt til 24. mai.