– Det blir ulike aktiviteter som spyling med brannslange, kjøring med brannbil og kunnskapsløype der premien er en brannhjelm, opplyser Bjørn Finne, vara-brannsjef i Odda brann og redning.

Han sier Åpen dag har blitt en fin tradisjon som gir brannvesenet en unik anledning til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum.

– Vi har hatt 200-250 besøkende i Odda, og ca. 50 på hver av de andre tre stasjonene.

Brannvesenet i Norge vil lørdag arrangere åpen dag på 350 steder rundt om i landet. I Indre Hardanger er det Odda brann og redning i Odda og Røldal, samt Ullensvang brann og redning på Grimo og Lofthus som står for gjennomføringen av arrangementet. Åpen dag er en del av Brannvernuka, som arrangeres i samarbeid med Norsk bra

nnvernforening, DSB og If Skadeforsikring.