– Bønder bør gjera klart for karantene av utanlandske arbeidsfolk

Landet vårt er sterkt prega av situasjonen me står i, samtidig skal me i landbruket sørga for å halda hjula i gang og produsera mat til befolkninga.