Avbøtende tiltak? - Vi har fått klar beskjed om at vår hytte må tømmes og så rives

Av