Ber om innspel til plan

Norconsult varslar oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan der A. Utvik AS skal bygga leilegheiter på Smelteverkstomta.