Då dette huset blei lagt ut for sal blei til og med folk som ikkje var på jakt etter bustad interesserte

Eigedomsmeklar Hege Madtsen i Eiendomsmegler Vest fortel at det kom mange på visning då eit sjeldan objekt i Brucehagen i Odda blei lagt ut for sal.