Boliden vil mjuke opp på tiltaka, men ikkje heilt

Direktør Helene Seim roser dei tilsette på Boliden for fleksibiliteten og uthaldenheita dei har vist sidan koronapandemien gjorde det naudsynt med tilpassingar på arbeidsplassen.