Boliden Odda med rekordår: – Eit resultat av langsiktig arbeid

Industribedrifta på Eitrheimsneset produserte 195.000 tonn med sink i 2019.