Bokko sjukeheim blir hovedavdeling for koronasmittede

Bokko sjukeheim blir hovedavdeling for koronasmittede, med egen skjermet avdeling for håndtering av inntil åtte pasienter.

Bokko sjukeheim blir hovedavdeling for koronasmittede, med egen skjermet avdeling for håndtering av inntil åtte pasienter.

Kommunen har gjennomført 75 koronatester – venter svar på 9.

DEL

Ullensvang kommune har hatt møte i kommunal kriseledelse (KKL) og gikk tirsdag kveld ut med oppdatert informasjon om antall koronatester som er utført.

Ifølge kommunen er det uført 75 tester.

66 var negative og viste dermed ingen smitte. Fortsatt venter kommune svar på ni utførte tester. Det er så langt ikke påvist koronasmitte i Ullensvang.

Kommunen venter på mer smittevernutstyr som er bestilt og på vei. Samtidig varsler kommunen en rekke nye tiltak. Det skjer etter at regjeringen tidligere på dagen videreførte tiltakene som ble innført for halvannen uke siden.

8 plasser

«Bygdarbøen smitteklinikk vert oppretta 25 mars. Her skal testing og poliklinisk behandling av personar med Covid-19 smitte føretakast. Alle pasientar med symptom på luftvegsinfeksjon og pasientar i isolasjon skal handterast her. Tiltaket vert gjort for å gje gode tilhøve for testing, god behandling for både smitta og usmitta personar. Samt trygge tilhøve for pasientar og helsepersonell», heter det i pressemeldingen.

Bokko sjukeheim blir hovedavdeling for koronasmittede, med egen skjermet avdeling for håndtering av inntil åtte pasienter.

«De blir godt avskjermet fra andre pasienter. Sjukeheimene elles blir tilrettelagt for å handtere pasienter med koronasmitte. Ullensvang kommune arbeider intensivt med å forberede og tilrettelegge tjenestene våre for å væra best mulig rustet til å håndtere koronasmitte blant våre innbyggere», melder kommunen videre.

Bakgrunnen for opprettelsen er at kommunene er pålagt å lage plan for egen avdeling/ institusjon for koronasmittede, og for å ta i mot pasienter som er ferdigbehandlet for koronasykdom, men som fortsatt skal holdes isolert.

Åtte plasser på èn avdeling på Bokko bo og behandling skal ha denne funksjonen.

«Sjølv om vi no legg til rette for eigen avdeling for smitta, vil det verte gjort individuelle vurderingar. Det vil i enkelte tilfelle være det beste for langtidspasient og institusjon at pasient med Koronasmitte vert buande på sin avdeling og isolert der", går det frem av pressemeldingen.

- Mange er bekymret

Ordfører Roald Aga Haug forteller til Hardanger Folkeblad tirsdag kveld at han synes innbyggarane i Ullensvang har vist en imponerende innsats så langt.

«Vi er undervegs med den andre veka med strenge tiltak. Folk må fortsetta å følga strenge smittevernråd. Vaska hender og halda god avstand til andre. Det er det som skal til for å unngå at for mange vert smitta samtidig. Eg er sikker på at innbyggarane har krefter og motivasjon til å fortsetta innsatsen no når vi går inn i ein ny etappe», skriv Haug i ein e-post til Hardanger Folkeblad.

Han legger til at han vet at mange er bekymret.

«Vi håper at vi i fellesskap fortsetta å gjera det vi kan for å redusera smittefaren. Eg vil gje skryt til alle som står på for å hindra smitte», fortsetter han og trekker frem næringslivet som han mener arbeider godt i vanskelige tider.

«Tankane mine går også til alle dei som er redd for arbeidsplassen sin og firmaet sitt. Vi har aldri vore borti eitt slikt uføre. Vi skal gjera vårt for at born, unge, vaksne og eldre kjem gjennom krisa», sier Haug.

I pressemeldingen etter møtet tirsdag opplyser kommunen også at de har gjennomført en rekke møter med næringsaktørar og næringsforeninger.

«Kommunen har iverksett kartleggingsarbeid knytt til nasjonale, regionale og lokale tiltak som kan ha betydning for å “halda hjula i gang” hjå næringslivet. Saman med fylkeskommune, stat og andre mynde ser kommunen på kva tiltak som kan ha best effekt for næringslivet lokalt frametter. Dialogen med dei ulike næringsgreinene vert oppretthaldt vidare for å vurdera målretta tiltak», står det i pressemeldingen

Kommunen ser nå på innspill til fylke og stat med tanke på jobber som kan gjøres i distriktet, som kan bidra til meir sysselsetting og verdiskaping.

Hele pressemeldingen kan du lese her

Artikkeltags