(Haugesunds Avis)

SAMFERDSEL [BA]: I motsetning til fergeleiet ved Arsvågen, hvor 18 ansatte ifølge Haugesunds Avis må gå som en følge av det nye systemet Autopass, sier fergeselskapene Torghatten Nord AS og Fjord1 at i Hordaland mister ingen jobben

Årsaken til nedbemanningen ved Arsvågen er ifølge Tor Kristoffersen, regionleder i Fjord1 Rogaland, at det ikke blir nødvendig med billettører etter innføringen av Autopass.

– Hovedmengden av billettering kommer til å bli håndtert av Autopass mellom Arsvågen og Mortavika. I forbindelse med overgangsperioden kommer vi til å ha noe bemanning, men etter hvert vil behovet for billettører forsvinne helt, sier han til BA.

Ifølge regionlederen er det ikke noen grunn til å utsette prosessen.

– Vi ønsker at bemanningen skal være tilpasset behovet, og det er ingen grunn til å utsette nedbemanningsprosessen.

 

Ingen må gå i Hordaland

Overgangen mellom Halhjem og Sandvikvåg er det nå Torghatten Nord AS som dirigerer. Billettørene beholder også her jobben, til tross for innføringen av Autopass.

– Vi starter innføringen av Autopass i januar, men billettbodene forblir bemannede. Vi fortsetter med standard bemanning, og per i dag er det altfor tidlig å si noe om hvordan Autopass kommer til å påvirke de ansatte, sier administrerende direktør i Torghatten Nord AS, Torkild Torkildsen.

Han er tydelig på at fokuset fremover først og fremst er rettet mot å innføre det nye systemet.

– Dersom det skulle bli aktuelt med nedbemanning, så kommer vi til å gjøre en løpende vurdering på om vi kan omplassere de det eventuelt måtte gjelde. Vi er pliktige til å søke om omplassering om det blir nødvendig, sier han.

I Hordaland har Fjord1 følgende samband i 2019:

  • Krokeide – Hufthammer
  • Husavik – Sandvikvåg

AutoPASS blir innført også på disse avgangene, uten at det påvirker de ansatte.

Bemanningen på disse forblir uendret, ifølge Geir Vangen, regionleder i Fjord1 Hordaland.

– Vi venter på beslutning fra Hordaland fylkeskommune (HFK) om endelig tidspunkt for innføring av Autopass ved disse overgangene, sier Vangen.