I Norge er ikke landskapskunst så mye brukt. Ennå.

Liv i dødt

Seks «Hardingspulsere» og åtte gjestekunstnere har brakt liv i død natur på de tre kilometerne fra Rv 550 inn til Mælen og Hardanger kulturgalleri.

I ti dager har de latt seg inspirere av natur og hverandre. Og skapt landskapskunst av det de har funnet og observert. Noen har frisert landskapet, andre har ryddet og omgruppert. Mye er satt inn ny kontekst og fått en annen betydning enn sin egentlige. Noe har bokstavlig talt fått nytt liv, noe har alvorlig budskap, mens annet er ren livsglede.

Landskapskunst

Harding Puls har lenge hatt ønske om å lage en vardeløype. Kan hende er dette en start. I alle fall er det et forprosjekt.

Flere av kunstverkene som nå pryder landskapet, har klare vardeformer, noen strekker seg mot himmelen og alle har noe å fortelle.

Da vi besøkte området tirsdag, var flere kunstverk allerede ferdige. Noen kunstnere var i ferd med sitt andre eller tredje verk - og inspirasjon var tydelig drivkraft.

- Land Arten vil stå så lenge den lever. Når kunsten ikke lenger er representativ, blir den fjernet, forteller Solfrid Aksnes, leder i Harding Puls.

Norsk natur

Flere av kunstnerne har ryddet kvist, dødt gress og strå og brukt det som vegger, eller kompostgjerder. De har latt seg inspirere av liv og død, og skapt et levende univers - enten ved å vise naturen som natur, eller ved å benytte noen fremmedelementer for å skape bilder og situasjoner. Ett av kunstverkene synes både dag og natt. På dagtid som en tekning på fjell, om natten er konstruksjonen selvvlysende.

Kunstverkene vil ha ulikt uttrykk etter vær og årstid.

Helleriss, maling og trær

Nede på gården har verten selv, trekunstneren Arne Bakke Mælen, latt seg inspirere av hellerisninger. Det har han gjenskapt i døde trær og greiner som er malt røde og satt ned i bakken. Skipet står klart, folkene er på vei om bord.

En værbitt furu er ikledd typisk van ettensk blå-farge. Verket har fått navnet «Blått til lyst» og står som en fornøyd og lykkelig dronning i fjellsiden. Furua som strekker seg i velvære mot verden i trygg forvissning om at de nye klærne er av miljøvennlig materiale som igjen skal bli til natur morte.

Aksnes har skapt et rom der hun bokstavlig setter grunnfjellet på pidestall. Et hogstfelt er rammet inn av kvisten som var etterlatt. Nå er området nesten sakralt - med steiner i skogens egen formasjon, og en gang ut til en sakristi med varde og himmelstrebende greiner.

Et eventyr for folk(et)

De fjorten kunstnerne har gjort som Espen Askeladd; tatt det de har funnet og brukt det til nytte og glede, løst utfordringer og skapt gull. Land Art-løypa er klar. Det meste er synlig fra bilvinduet, men det er ikke noe i veien for å ta apostlenes hester fatt for dem som kan.

Noe er tydelig skapt av mennesker, annet ser helt naturlig ut.

Men alt er bart og blott til lyst.