Bil i fjellveggen på Rv 7

Det har vore eit trafikkuhell på Rv 7, aust for Fossånatunnelen i Eidfjord.