Ville ha fylket med på lyntogsatsing - vart kontant avvist

I ein interpellasjon til Hordaland fylkesting, fremja Terje Kolbotn eit forslag til vedtak om at fylkestinget sluttar seg til Lyntogforum Vestlandsbanen. Fylkesordføraren vil ikkje prioritera dette.