– Me ser det er ein del folk på vinterferie som ferdast på islagde vassdrag. Der må ein vere svært forsiktig.

Det seier Stig Hope, beredskapsansvarleg i Ullensvang kommune.

– Kommunen har ikkje ansvar for å måle isen. Den er svært varierande, opplyser Hope.