Er klare med ROS-analyse og beredskapsplan: – Det har vorte større klimautfordringar

Beredskapskoordinator Stig Hope og rådmann Ole-Jørgen Jondahl presenterte denne veka ROS-analysen for Ullensvang kommune.