Ber om at sju vegstrekningar i kommunen blir prioritert

Ullensvang kommune sende i slutten av juni ein uttale til Vestland fylkeskommune sitt arbeid med regional transportplan 2022—2033.