Ber nokon ta ansvar for «den gløymte vegen»

Næringslivet seier dei er avhengige av at riksveg 13 fungerer, både for gjester, i dagleglivet til innbyggjarane og når uttrykkingskøyretøy skal fram.