Ber folk halde seg heime og ikkje samlast unødvendig

Ullensvang kommune gjekk torsdag ut med nye råd til befolkninga.