Dette må kommunane punga ut for turistbåtrute

Nye Ullensvang kommune skal betale 100 000 kr i 2020 til Hardangerrådet sitt spleiselag for turistbåtruta på Hardangerfjorden.