– No jobbar ein på for å nytta finvêret mest mogleg

Trass i at årets turistsesong er over, er det mykje som skjer ved Baroniet Rosendal. Stillas er kome opp rundt den gamle murbygningen og aktiviteten er stor.