Baroniet med rekordomsetnad – tente millionar på eigedom

Av

Årsaka er blant anna ekstraordinære inntekter frå sal av eigedom.