Politikarane med klar tale: Her er dei sju tiltaka dei vil ha gjort allereie i 2018

Politikarane i Jondal justerer budsjettet og prioriterer tiltak i barnehagen og på sjukeheimen.