Avslo to søknadar om deling av landbrukseigedomar

Politikarane i utval for samfunn, plan og næring diskuterte onsdag to søknader frå grunneigarar/gardeigarar som ønskte å skilje ut deler av landbrukseigedomane sine. Begge søknadane enda med avslag.