Avlyser nesten all aktivitet

OFK sende fredag kveld ut e-mail til alle medlemmer om nye restriksjonar i høve coronapandemien.