Tolv nye villreinar felte i det ekstraordinære uttaket i Nordfjella

Av

I helga vart tolv villreinar felte i den ekstraordinære villreinjakta i Nordfjella. Til saman er 19 dyr skotne så langt i jakta som skal utrydde skrantesjuke.