Auke over Hardangerbrua

I juli 2020 var det ein auke på nesten 15.000 bilar over Hardangerbrua, samanlikna med året før. Resten av året har det òg vore ein auke.