Aukar ramma til Mauranger skule

Kommunedirektøren har funne rom for å auka budsjettramma til Mauranger skule.