Åtte jordmødre i karantene

Kvinner får ha med én person under fødsel, men fødende kan ikke ha partner med seg under barseloppholdet.