- Askeland sit med nøkkelen. Han må ikkje berre høyra på dei som snakkar høgast rundt Bergen

Fredag i sist veke inviterte Samson Hamre (Sp) og Anders Vatle (Sp) fylkesordførar Jon Askeland (Sp) til eit møte i Kinsarvik. Mellom anna for at fylkesordføraren skulle få høyra historia om korleis det er å driva næringsliv langs riksveg 13.