Årsrekneskapane for Odda, Ullensvang og Jondal i 2019 viser eit samla underskot

Politikarane i Ullensvang kommune skal godkjenna årsrekneskap for 2019 i dei tre tidlegare kommunane, Odda, Jondal og Ullensvang herad.