Mannen vart arrestert i samband med at han er mistenkt for vald i nære relasjonar, etter ein situasjon som oppstod søndag.

Det er enno uvisst om mannen vert varetektsfengsla. Han er førebels ikkje framstilt for varetektsfengsling, men er på papiret framleis o politiet i varetekt.

Det skal ikkje vere snakk om alvorleg skade, opplyser Torsnes vidare, og seier at det er oppretta sak frå politiet si side.

Mannen vart arrestert ved bustaden sin ein stad i Ullensvang kommune.

– Det er enno noko uvisst kva som skjer vidare. Saka vert etterforska, og me må avhøyre fornærma og mistenkte, seier Torsnes.