Plastarbeiderklubben ved Odda Plast AS og Odda Kjemiske Arbeiderforening sørger over tapet av vår gode arbeidskamerat Arild Olav Leonhardsen. Våre tanker går først og fremst til Arilds nærmeste familie og nære venner.

Arild ville i denne måneden kunne ha sett tilbake på hele 37 år ved Odda Plast AS. Yrkeserfaring som strekker seg så langt tilbake i tid rommer det aller meste av kunnskap og opplevelser. Arild hadde derfor inngående kunnskap om bedriften han arbeidet i og var plastarbeider-spesialist til fingerspissene.

Han trivdes best på gulvet i verkstedhallen ved Odda Plast AS, der han løste ulike tekniske og produksjonsmessige utfordringer med plastmaterialenes nærmest uendelige bruksområde. Arilds store allmennkunnskap og faglige innsikt kom oss alle til gode, men særlig ble den verdifull for nyansatte.

Bortgangen til Arild rammet oss brått og uventet, men minnene om en dyktig fagperson og god arbeidskamerat vil leve videre.

Fred over Arild Olav Leonhardsens gode minne.