– Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge arbeidet og sikre maskiner og utstyr, slik at muligheten for menneskelige feilhandlinger reduseres og alvorlige ulykker unngås, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim i en pressmelding.

Hvert år skjer det i gjennomsnitt 2500 arbeidsulykker i industrien, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Skadene og ulykkene skjer hovedsakelig i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Siden 2015 har til sammen 16 personer mistet livet på jobb i industrinæringen.

Ulykkene skjer både under vanlig drift og ved planlagt eller ved korrektivt vedlikehold. Korrektivt vedlikehold skjer ofte ved at en retter opp avvik mens produksjonen, maskinen eller utstyret er i gang. Eksempler på dette er at noe har satt seg fast eller at maskiner og utstyr har stoppet opp.

– Noe som er svært alvorlig, er når vi avdekker at vern på maskiner har blitt tatt bort. Det ser vi dessverre flere tilfeller av når vi sammen med politiet etterforsker alvorlige arbeidsulykker og dødsulykker i industrien. Slike vern skal aldri fjernes, og vi har oppfordret inspektørene våre om å stanse maskiner der vern er fjernet. I slike alvorlige tilfeller, vurderer Arbeidstilsynet også bruk av overtredelsesgebyr, sier Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim.